Przystrojenie klęcznika podczas ślubu

Klęczniki kościelne z reguły charakteryzują się prostą, ale solidną formą i wykonane są z różnego rodzaju drewna, w zależności od tego co pasuje do danej świątyni. Drewno może być jasne albo ciemne i trzeba to dopasować stylem i formą. Jednakże klęczniki kościelne to meble nie tylko do świątyni, ale także do domów prywatnych. Ludzie chcą modlić się wszędzie, w każdym miejscu.

Klęcznik kościelny

Kościelny klęcznik z reguły służy celebransowi, osobie przewodzącej w modlitwie, w przyjęciu postawy klęczącej. Taka osoba na przykład przy modlitwie różańcowej klęczy przy obrazie Maryi i przewodzi modlitwie, przewodzi całemu zgromadzeniu wiernych, wszystkich ludzi. Aby modlitwa nie była chaotyczna, musi być jedna osoba, która tej modlitwie przewodzi. Zawsze tak jest przy zgromadzeniach wiernych na przykład w kościołach, ale też przy innych okazjach, dla przykładu pielgrzymkach czy zjazdach młodzieży albo seniorów.

Msza święta jako centrum katolickiego życia

Modlitwa osobista we własnym domu jest oczywiście bardzo ważna, ale dla rozwoju wiary niezwykle ważna jest też wspólna modlitwa razem z całym ludem Bożym w kościele. Dlatego właśnie tak ważna jest coniedzielna msza święta, coniedzielna Eucharystia, nawet jeżeli ktoś w danej chwili nie może przyjąć fizycznie komunii świętej. Ważne, aby przeżyć mszę świętą ze wszystkimi ludźmi w kościele i brać udział we wspólnej modlitwie, nie tylko ciałem, ale też duchem.