Ikony (święte obrazy) we współczesnej sztuce

Obrazy święte (ikony) to dzieła sztuki o charakterze publicznym. Ikony w wizualnej, figuratywnej formie wyrażają wiarę prawosławną i tym samym niosą światu przesłanie Chrystusa. Dlatego ikony mają wielkie znaczenie misyjne, zwłaszcza w naszych czasach, prymat informacji wizualnej nad wszystkimi innymi jej typami. Jednak istnienie świętych obrazów w przestrzeni publicznej rodzi również własne problemy, którymi należy się zająć.

Święte obrazy we wnętrzach

Obecnie wielu producentów towarów przeznaczonych dla wyznawców katolicyzmu https://www.meritohurt.pl/obrazy-swiete.html czy prawosławia w przeciwieństwie do ewangelików, przy wytwarzaniu swoich wyrobów, wykorzystuje święte obrazy do ozdabiania zarówno przedmiotów kościelnych, jak i domowych: książek, czasopism, gazet, kalendarzy, zakładek do książek, okładek płyt audio i wideo, napojów alkoholowych, toreb, ręczniki, serwetki, ubrania, naczynia, pościel, dywany, pamiątki, biżuteria, biżuteria itp.

Dogmat kultu ikon i obrazów

Przede wszystkim należy przypomnieć niezmienną prawdę, że sztuka kościelna zawsze miała i musi mieć charakter dogmatyczny i liturgiczny, co nie dopuszcza arbitralnych fabuł, obrazów, znaczeń, które nie odpowiadają Pismu Świętemu, Tradycji Świętej i Kościelnej, dogmatycznej nauczanie Kościoła, praktyka liturgiczna (liturgiczna), żywe doświadczenie życia duchowego, które ma odbiór Kościoła.

Przypominamy, że definicja VII Soboru Powszechnego (787), który zatwierdził dogmat o czci ikon, mówi:

„Postanawiamy: na wzór obrazu Najświętszego i Życiodajnego Krzyża, ustawiać w świętych Bożych kościołach, na świętych naczyniach i szatach, na ścianach i na deskach, w domach i na drogach, szczere i święte ikony malowane i wykonane z mozaiki i innego odpowiedniego materiału, ikony naszego Pana i Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Dziewicy Maryi, świętych aniołów i wszystkich świętych i czcigodnych mężów.

Im częściej bowiem są one widoczne w ikonach, tym bardziej ci, którzy na nie patrzą, są pobudzani do wspominania samych pierwowzorów, do miłowania ich i do oddawania im czci z pokłonem i czczą adoracją… „

Z soborowej definicji wynika, że święte obrazy powinny:

  1. znajdować się w przyzwoitych miejscach,
  2. wykonane z trwałych materiałów,
  3. być uhonorowanym przez uwielbienie, pocałunki (całowanie ustami), palenie kadzidła (kadzidło), zapalanie świec i lamp.

Sobór Ekumeniczny ustala, że święte obrazy mają na celu podniesienie ludzkiego umysłu od obrazu przedstawionego na ikonie, fresku, malarstwie, mozaice, wyrażonego w formie rzeźbiarskiej, w formie płaskorzeźby itp., do pierwowzoru – Pana Jezusa, Matki Bożej, aniołów i Wszystkich Świętych.